1bilde9

Vil du dele din historie?

Vil du dele din historie?

Elisabeth og Hanne skal skrive hovedoppgave, og er på jakt etter informanter.

Studentene har tatt kontakt med oss i stiftelsen for å høre om vi kan hjelpe dem med å komme i kontakt med informanter. Vi vet vi har mange krysskulturelle og flexidkursholdere blant våre følgere. Kanskje er det deg eller noen du har holdt kurs for som blir informanter i hovedoppgaven? Vi har gjort et lite intervju med studentene for å få frem hva informantene melder seg til. 

Hvordan har interessen for tematikken vokst frem i dere?

I 2019 tok vi faget Global Helse på Universitetet i Bergen, som blant annet tok oss på et feltarbeid til Uganda. Dette forsterket vår interesse for viktigheten av å lære om psykisk helse og mangfold i et bredere perspektiv - også utenfor Norges grenser. Samtidig blir Norge bare mer og mer mangfoldig og flerkulturelt, men forskningen peker ikke i samme retning. Det vil si at det er for lite fokus på hvordan det er å leve med flere kulturer, og hvordan dette preger fysisk og mental helse - som jobb, skole og identitet. Verden opplever en flyktningkrise og vi må alle sammen være forberedt på at Norge skal åpne grensene og hjelpe flere; og det er viktig å rette søkelyset mot hvordan opplevelsen av å komme til Norge faktisk er fra de som selv har opplevd det på kroppen.

Hva skal dere skrive hovedoppgave om?

Vi har brukt et halvt år på å finne den riktige problemstillingen og veilederen, som har interesse og forsker på kultur, helse og flyktninger. I denne prosessen hadde vi et møte med professor Per Einar Binder somskal gjøre et større prosjekt på identitetsutvikling hos de som vokser opp i Norge med en annen språklig, etnisk og kulturell bakgrunn. Vår oppgave blir et mindre forskningsprosjekt innenfor Binders forskning, og skal dykke ned i perspektiver på å “lykkes og mislykkes med å finne tilhørighet i Norge som flyktning”. Det som traff oss med prosjektet er at det er kvalitativt, og handler om livshistorien til mennesker som har flyktet til Norge. Så vi får en unik mulighet til å bli kjent med rike historier til flere mennesker, for i et større bilde kunne få en bredere forståelse av hvordan det er å vokse opp i Norge med flyktningbakgrunn. Prosjektet vil undersøke hvordan personer som har flyktet til Norge skaper personlig identitet, og skal anvende livshistorieintervju som er en metode brukt i studier av personlig identitet og er utviklet av Dan McAdams.

Hvilke informanter søker dere?

Vi søker deg som har flyktet til Norge en gang fra du var 5 til 17 år, og i dag er over 25 år. Det er fordi det ifølge McAdams ofte er fra 25 års alderen folk begynner å ha et tydeligere forhold til sin livshistorie og livslinje. Vi søker 6-8 deltakere, og håper å få snakke med alle kjønn, siden det vil berike analysen vi skal gjøre i etterkant av intervjuene.

Hva krever det av informantene?

Informantene skal gjennomføre et 1.5 -2 timers intervju, hvor vi benytter oss av livshistorieintervjuet til McAdams. All informasjon er konfidensiell og ingen personlige opplysninger vil inkluderes i oppgaven. I intervjuet vil deltakere bli bedt om å se for seg livet i ulike kapitler, samt beskrive både høyde- og bunnpunkt. I forkant av intervjuet, vil du fylle ut to spørreskjema, ett om hvor integrert du opplever å være i det norske samfunnet, og ett om sammenheng og mening du opplever i livet mer generelt. Det tar ca. 10-15 minutt å svare på spørreskjemaene. I etterkant av intervjuet tilbyr vi en samtale om hvordan intervjuet har vært, og refleksjoner knyttet til det. Samtalene kan både gjennomføres fysisk og digitalt, alt etter behov.

Hvem skal veilede dere oppgaven?

Per Einar Binder, professor på institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen.

Har du lyst å bidra? Meld din interesse til

Elisabeth Buer Våse: elisabeth.vase@student.uib.no

Hanne Heggen: hanna.heggen@student.uib.no