banner5

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Stiftelsen Flexid, org.nr. 920 825 060, er en ideell organisasjon med hovedkontor i Kristiansand og regionkontorer i Porsgrunn og Oslo. Stiftelsen Flexid jobber med kursvirksomhet for krysskulturelle barn og ungdommer og deres foreldre. I tillegg driver Stiftelsen Flexid med formidling og utvikling av kompetanse i kryss- og flerkulturfeltet.

Stiftelsen Flexid er opptatt av personvernet og følger de til enhver tid gjeldende lover og regler på området. 

Behandlingsasnvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Stiftelsen Flexid ved daglig leder.

Kontaktinformasjonen til Stiftelsen Flexid er:

Adresse: Vesterveien 6, 4616 Kristiansand

E-post: post@flexid.no

Telefon: +47 413 12 064

Organisasjonsnr.: 920 825 060

Når og hvorfor samler Stiftelsen Flexid inn personopplysninger

Stiftelsen Flexid behandler i hovedsak opplysninger du har gitt oss for et av disse formålene:

  • Du har deltatt på Flexid sertifiseringskurs  
  • Du er kontaktperson i en virksomhet er vår samarbeidspartner

Vi behandler enkelte personopplysninger for å sikre kvaliteten og skape størst mulig effekt av kompetansen vi deler. STIFTELSEN FLEXID vil ikke behandle personopplysninger ut over det som anses som nødvendig for formålene de er innhentet for.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelser mot behandlingen. 

Henvendelser for innsyn, retting, sletting av personopplysninger eller andre innsigelser kan gjøres til post@flexid.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Ved utøvelse av dine rettigheter kan det tenkes vi ber deg bekrefte identiteten din eller ber deg gi ytterligere informasjon. Dette for at vi skal være sikre på at vi ikke gir innsyn i personopplysninger til andre enn personen selv.

Vi deler ikke personopplysningene dine med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik deling.

STIFTELSEN FLEXID bruker i noen sammenhenger databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Deling av opplysinger

Vi deler ikke personopplysningene dine med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik deling.

Stiftelsen Flexid bruker i noen sammenhenger databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Personopplysninger som behandles av Stiftelsen Flexid lagres i Norge. I noen særlige tilfeller kan personopplysninger overføres til samarbeidspartnere eller andre parter som befinner seg utenfor EU/EØS-området. Vi tar da nødvendige forholdsregler for å sikre at opplysningene beskyttes i tråd med gjeldende personopplysningsregelverk.

Hvem får tilgang til opplysningene i Stiftelsen Flexid

Tilgangen til personopplysninger som STIFTELSEN FLEXID registrerer er begrenset til de personer i STIFTELSEN FLEXID som har behov for slik tilgang og for det formål som avtalen med deg innebærer. Alle ansatte i STIFTELSEN FLEXID, instruktører, kursholdere og studenter i praksis, er underlagt taushetsplikt.

Vi har iverksatt ulike systemtekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. 

Lagringstid

Personopplysninger oppbevares så lenge kursholdere og andre samarbeidspartnere er med i Stiftelsen Flexids nettverk. Hvis kursholdere ikke lenger ønsker å være en del av nettverket, oppbevares en summarisk oversikt over tidligere kursholdere og for hvilken periode. Dette gjøres for å kunne besvare henvendelser til statistiske formål, for å kunne holde oversikt over stiftelsens aktivitetsomfang over tid, og for å invitere til samlinger, eksempelvis jubileer. På tilsvarende måte tar vi vare på opplysninger om samarbeidspartnere i Stiftelsen Flexid.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no .

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.