banner4

Workshops

Workshops

En effektiv måte å skape nye perspektiver på temaer som er viktig arbeidshverdagen

Våre workshops kombinerer undervisning, øvelser og refleksjon i grupper. Workshoppene kan være gode, nyttige og inspirerende seanser på fagdager, planleggingsdager eller som del av fagtunge samlinger, hvor det er behov for å bryte opp litt, skape energi, lek og latter. 

Temaer

Vi til byr en bredde av workshops med utgangspunkt i de 12 temanene i Flexid. Temaene vi jobber med er: 

Identitet og tilhørighet

CCK – Krysskulturelle barn og unge

Brobygger

Flytteprosessen

Fordommer og rasisme

Norsk nok

Kjønn – roller og forventninger

Kjønn – frihet og begrensninger

Typisk

Språk og følelser

Jeg i møte med andre

Dilemmaer, valg og muligheter

I dialog med oppdragsgiver vil vi skreddersy en workshop tilpasset behov. I dialogen vil vi også avtale nærmere tiden vi har til rådighet. Vi organiserer workshops med varighet fra 1-4 timer. 

Kompetansemål: Målene med workshoppene vil variere ut fra valg av tema, men det vil alltid være et mål for oss at deltakerne sitter igjen med et mer nyansert syn på det vi har jobbet med. I metodikken vi bruker så snakker vi til både hode, kropp og hjerte. Vår erfaring er at dette setter spor som blir med deltakerne i deres neste møte med tematikken. 

Målgruppe: Første og andre linjen i tjenesteapparatet, frivilligsektor og næringslivet.

Pris: Avhenger av størrelse på gruppe og oppdragets varighet.