banner3

Registrering kurs i krysskultur og tro

Registrering kurs i krysskultur og tro

Kurset er et samarbeid med Den norske kirke. Frem til 1. april vil påmeldinger prioriteres til ansatte i den norske kirke, og siden åpnes det for øvrige interesserte.

Stiftelsen Flexid, Oslo Bispedømme og Kirkerådet har utviklet et nytt Flexid-kurs for kirkelige ansatte med en tilleggsdel om tro, livssyn og identitet. Som innvandrer kan det være utfordrende å finne sin plass i et kristent fellesskap. Kurset utforsker hvordan vi som kirke kan skape trygge rom med gjensidig anerkjennelse og respekt.

Registrer deg for kurs hos Flexid i skjemaet under:

Se våre vilkår og betingelser her.