banner3

Registrering kurs i krysskultur og tro

Registrering kurs i krysskultur og tro

Kurset er et samarbeid med Den norske kirke.

Stiftelsen Flexid, Oslo Bispedømme og Kirkerådet har utviklet et nytt Flexid-kurs for kirkelige ansatte med en tilleggsdel om tro, livssyn og identitet. Som innvandrer kan det være utfordrende å finne sin plass i et kristent fellesskap. Kurset utforsker hvordan kirken og andre trossamfunn, kan skape trygge rom med gjensidig anerkjennelse og respekt.
Påmeldingsavgift per deltaker: 2 800,-. (ansatte i den norske kirke får dekket 50 % av avgiften av Kirkerådet. Ansatte i Oslo bispedømme for dekket resterende del av avgiften av Oslo bispedømme).
Frem til 15. september vil påmeldinger til kurset 22.-23. oktober prioriteres til ansatte i den norske kirke, og siden åpnes det for øvrige interesserte. 

Registrer deg for kurs hos Flexid i skjemaet under:

Se våre vilkår og betingelser her.