Velg en side

Mål for flexid

Stiftelsen Flexid jobber for at krysskulturelle barn, unge og foreldre skal føle at de har noe å bidra med til storsamfunnet, være trygge i selv og stolte av sin bakgrunn og tilhørighet. Vi jobber for at samfunnet skal oppdage, anerkjenne og ta i bruk ressursene som følger med en krysskulturell identitet.

 

Flexid mål for ungdommene

 • Styrke selvbildet ved økt bevissthet om egen identitet, ressurser og muligheter ved en krysskulturell oppvekst

 • Skape refleksjon rundt og øke mestring i en krysskulturell oppvekst

 • Gi redskaper i møter med dilemmaer, valg og utfordringer

 • Gi trygghet og stolthet knyttet til opprinnelse og krysskulturell tilhørighet

 • Fremme innenforskap og motvirke opplevelse av rotløshet og utenforskap

 • Bevisstgjøre på muligheten som «brobyggere»

 • Bidra til økt forståelse for egen og foreldres situasjon

Flexid mål for foreldre / foresatte

 • Skape forståelse for de unges ferdigheter og dilemmaer

 • Tilby verktøy for å støtte de unges identitetsprosesser og styrke deres krysskulturelle tilhørighet

 • Anerkjenne utfordringer knyttet til krysskulturelt liv og foreldreskap

 • Bidra til refleksjon rundt muligheter knyttet til krysskulturelt liv og foreldreskap

Flexid mål på samfunnsnivå

 • Bidra til at samfunnet skal oppdage, anerkjenne og ta i bruk ressursene som følger med en krysskulturell oppvekst

 • Bidra til å fremme innenforskap

 • Bidra til å redusere hatprat, rasisme og diskriminering

 • Bidra til å forebygge familiekonflikter, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

 • Bidra til å forhindre gjengdannelse og forebygge voldelig ekstremisme

 • Bidra til å sikre et mangfoldsperspektiv i tjenestene

 • Jobbe for at alle landets kommuner skal ha tilbud om Flexid-kurs

 • Økt spredning av kurskonseptet internasjonalt

 • Samarbeid med andre aktører nasjonalt og internasjonalt

 

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY